zondag 28 september 2014

Naaistertje van Charles Victor Ensinck

Over de schilder Charles Victor Ensinck is bijna niets te vinden.
Hij overleed in 1914 en de weinige werken die in de handel waren brachten terecht leuke bedragen op. Dit charmante nijvere naaiwerkstertje (34 x 24 cm Scheveningen?) is te koop bij Peerdeman Utrecht.