dinsdag 21 oktober 2014

Bierenbroodspot en de geschiedenis

In het Gouvernement - het Provinciehuis - van Limburg te Maastricht bevindt zich een historiestuk van formaat.
De 6 panelen van 3,60 x 3,20 cm verbeelden de geschiedenis van Limburg en ze zijn in de tachtiger jaren speciaal voor de locatie gemaakt door Gertie Bierenbroodspot. Een goede keus, want ook aan deze grote prent (104 x 76 cm), die te koop is bij het Notarishuis Arnhem, kan men de historische belangstelling van de schilderes afzien.