zondag 19 oktober 2014

De Malsse of de Stoute penseelvoering

De tegenstelling tussen impressionisme en realisme is veel ouder dan de termen zelf.
Gerard de Lairesse schreef in zijn Groot Schilderboeck als les nummer 1, betreffende de Handeling des Penseels: [deze] is tweederly, doch zeer verschillende van malkander, want de eene is een vloeijende, en malsse of gladde; de tweede een wakkere en vaardige, of stoute. Deze niet zo wakkere Bacchus  is een 18de eeuwse navolging van De Lairesse (31 x 31 cm) en is te koop bij De Zwaan te Amsterdam.