donderdag 27 november 2014

ATP, maar wel met een drempel

De nieuwe figuratie, in Vlaanderen de Nieuwe Visie, bracht schilders voort als Roger Raveel, Yvan Theys en in Nederland Reinier Lucassen.
Van de laatste twee zijn er werken te koop in de winterveiling van AAG te Amsterdam. Het afgebeelde schilderij is van Yvan Theys en stamt uit 2000. Net als veel andere werken a tout prix, maar dat hoeft bij AAG niet te betekenen dat er zonder limiet wordt verkocht.