dinsdag 11 november 2014

Georgia O'Keeffe en Juan Hamilton

In 1972 meldde zich een jonge pottenbakker bij de beroemde Amerikaanse schilderes Georgia O'Keeffe. 
Hij kwam als geroepen, want Georgia, toen al 85 jaar, was bijna blind. De pottenbakker, Juan Hamilton, leerde haar met klei om te gaan en werd haar assistent voor de rest van haar leven. Toen ze op 98-jarige leeftijd overleed liet ze haar enorme vermogen na aan Hamilton, maar familieleden bestreden het testament, en na lange rechtszaken werd er een fonds gevormd waaruit het Georgia O'Keeffe Museum werd bekostigd. Dat verkoopt nu via Sotheby's New York, het hier afgebeelde schilderij, om geld te maken voor nieuwe aankopen of activiteiten.