zaterdag 8 november 2014

Postume erkenning voor Gerrit Benner


De betekenis van Benner en zijn werk voor de Nederlandse schilderkunst lag voornamelijk in zijn stimulerende functie voor de jonge experimentele schilders van vlak na de oorlog. Hij was de schakel tussen het vooroorlogse expressionisme en de Cobra-beweging en dat werd ook door de Cobra-schilders herkend.
Dat schreef Nieuwsblad van het Noorden-redacteur Jan Wessels in 1981 bij het overlijden van de schilder Gerrit Benner, die pas op late leeftijd de erkenning kreeg, die ook nu, vele jaren na zijn dood, nog geldig is. Zie bijvoorbeeld de huidige overzichtstentoonstelling in het Fries Museum. Deze gouache (65 x 50 cm) is te koop bij Van Ham in Keulen.