maandag 8 december 2014

Komrij kijkt ons vorsend aan

Wat men hier ook van vindt: Gerrit Komrij is goed getroffen door de schilder Cornelis Dolaard.
Deze schilder was ooit vertegenwoordiger van wat in de jaren 70 heette: de nieuwe realisten. Veel van zijn schilderijen uit die tijd vertonen nu enorme craquelures. Maar dit schilderij, dat zijn weg wel zal vinden naar een Komrijbewonderaar, ziet er gelukkig netjes uit. Bij AAG te Amsterdam. Daar ook een aantal mooie Bergense Schoolwerken.