maandag 1 december 2014

Plasschaert de filosoof

"Elke psychische staat heeft zijn eigen schilderkunst. […] Romantiek en realisme, dat zijn psychische staten. […] Het realisme, en wat er mee saamgaat, is de levensbeschouwing van het elkander zich opvolgende, de levensbeschouwing van het feit na het feit, ook van het feit naast het feit; het romantische is de levensbeschouwing der gelijktijdigheid, van het gemeenschappelijk verband, van de gemeenzaamheid, van het innig verbonden zijn, van het deel hebben van alles aan één grooten stroomenden geest..{…}." Aldus Albert Plasschaert, de beroemde kunstcriticus, in ee tijdschriftinterview. Plasschaert was ook dichter, en schilder, blijkens dit werk, dat te koop is bij het Zeeuws Veilinghuis. We kunnen niet zien tot welke geestesstroming hijzelf behoorde.