woensdag 14 januari 2015

Haat tegen haat

Gustave van Geluwe was een mode-ondernemer te Brussel en tevens een zeer belangrijke verzamelaar van Vlaamse modernistische kunst.
Zonder zijn schenkingen had het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende niet bestaan. Bij Brussels Art Auctions komen nu 78 werken uit zijn collectie onder de hamer, waaronder klinkende namen als Permeke, Tytgat, Ensor en vele anderen. Ook  dit portret van Van Geluwe door Serge Creuz, die over de portretkunst zei: "Je déclare mon amour à un visage d'enfant, de femme, de vieillard quand je trace ou peins un portrait. C'est ma manière à moi de dire ma répulsion pour la bêtise, le médiocre, le laid, l'injuste. Ma haine de la haine." (Ik verklaar mijn liefde voor het gezicht van een kind, een vrouw, een grijsaard wanneer ik een portret teken of schilder. Dat is mijn manier om mij weerzin uit te spreken tegen domheid, middelmatigheid, lelijkheid, onrecht. Mijn haat tegen de haat.)