dinsdag 10 februari 2015

De markt voor hedendaagse kunst in het topsegment is ziek

De prijzen die op veilingen voor hedendaagse kunst tot stand komen zijn vaak een gevolg van verschillende vormen van marktmanipulatie door kunsthandelaren, veilinghuizen en andere belanghebbenden. 
De manipulatieve en misleidende gedragingen van kunsthandelaren en veilinghuizen creëren een zodanige onethische en ongezonde economische situatie, dat ze op bijvoorbeeld de financiële markten bij wet verboden zouden zijn. Pittige uitspraken die juriste Daniëlle Nefkens in haar afstudeerscriptie De wenselijkheid van regulering van de hedendaagse kunstmarkt (UvA, privaatrecht), nog met klinkende voorbeelden waarmaakt ook. Nefkens analyseert "in hoeverre kunst als alternatieve belegging onder de Wft (Wet financieel Toezicht) en daarmee onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) valt, en welke privaatrechtelijke remedies de kunstkoper heeft als deze schade heeft geleden door misleiding op de kunstmarkt." Of de AFM hier zin in heeft valt te betwijfelen, maar wie deze scriptie heeft gelezen koopt in iedere geval nooit meer een Damien Hirst.