woensdag 4 februari 2015

De zorgplicht van het veilinghuis

Augustus 2014 studeerde de juriste Esther de Koning af met een scriptie getiteld Een kat in de zak?
De scriptie behandelt de zorgplicht van veilinghuizen tegenover de koper. Zorgplicht is een juridisch begrip dat men niet zo maar in zijn Algemene Voorwaarden van zich af kan werpen. Natuurlijk moet een koper zichzelf van de kwaliteit en hoedanigheid van een aan te schaffen kunstwerk overtuigen, maar dat laat onverlet de zorgplicht van het veilinghuis, en die zorgplicht dient groter te zijn naarmate men kan vermoeden dat de koper niet zo erg deskundig is. Interessante scriptie, met een aantal praktische tips. Een ervan: verleng tegen een extra betaling de garantietermijn waarbinnen het veilinghuis een werk terugneemt mocht het blijken niet goed te zijn.