donderdag 12 februari 2015

Noltee en de maatschappijkritiek

Van Spengen opent zijn seizoen met een aardige schilderijencollectie. 
Daarin een flink aantal werken van Cor Noltee, van verschillende kwaliteit, maar steeds met een erg laag inzetprijskaartje. Een voorbeeld hierbij, van 18 x 31 cm. Leuke werken van een bohemien, die in zijn laatste jaren iedereen in Dordrecht deelgenoot maakte van zijn "levendige, bijna fanatieke belangstelling [...] voor de feiten, die de huidige maatschappij kenmerken, een maatschappij, waarmee hij zich verre van kon verenigen." Zo schreef men in de krant bij zijn overlijden in de 60-er jaren.