zaterdag 28 februari 2015

Ouborg op weg naar museum

De CoBrA-schilders nodigden Piet Ouborg uit om lid van de club te worden.
Maar Ouborg ging zijn eigen weg en had weinig op met de primitivistische theorieën en gedragingen van de Amsterdammers. Hij behoorde tot een andere generatie en had, onder meer in Nederlands Indië, al een hele ontwikkeling achter de rug. Dit werk maakte hij een jaar voor de oprichting van CoBrA, toen Appel en Corneille nog zaten te oefenen in Parijs. Het sleutelwerk (61 x 65 cm) heeft een groot kunsthistorisch belang, en is dan ook op alle belangrijke naoorlogse tentoonstellingen van eigentijdse kunst geëxposeerd geweest. Het komt onder de hamer van het Venduehuis der Notarissen ten 's-Gravenhage.