maandag 13 april 2015

Kruseman; kunstbroeders uit de romantiek

Kitsch is het al lang niet meer, de werken van de negentiende eeuwse meesterschilders Kruseman.
De kwaliteit van de vijf vertegenwoordigers van dit schildergeslacht staat buiten kijf en is te bewonderen in een samenwerkingsproject tussen het Alkmaars Museum en Jan Cunen uit Oss. Maar dit werk (56 x 73 cm), van Frederik Mariunus, is te koop bij Dorotheum te Wenen. Het is gemaakt rond 1850.