maandag 15 juni 2015

Dood gegooide Stefanus

In het jaar 417 klopte er ergens in het Nabije Oosten een grijsaard aan de deur.
Hij maande de bewoner te gaan graven naast zijn huis. Deze vond vervolgens het skelet van de Heilige Stefanus, die een paar eeuwen eerder was gestenigd wegens vermeende ketterij. Een kostbare vondst, relikwiegewijs. Dit schilderij toont Stefanus vlak na de steniging. Het is gemaakt door nieuw-zakelijke schilder Johan Ponsioen. Je vraagt je af waarom. Te koop bij De Zwaan.