vrijdag 12 juni 2015

Ongekende sneeuwval in Den Haag

Op 3 maart 1947 was het openbaar leven in Den Haag nagenoeg stilgevallen door de zware sneeuwval.
Er reden geen trams meer: "Het opwaaien van de sneeuw deed in de motoren van vele tramwagens kortsluiting ontstaan, zoodat het niet verantwoord was de wagens langer in bedrijf te houden, daar dit ontwrichting van het vervoer op langeren termijn betekend zou hebben. De Hagenaars hebben dit weekend het bezit van de 57 stadsbussen naar waarde leeren schatten. Deze maakten het althans mogelijk uit de buitenwijken de binnenstad te bereiken. Zaterdagavond laat echter moesten ook de bussen het opgeven; de vastgevroren sneeuw op de voorruiten maakte verder rijden onmogelijk. Behalve het materiaal heeft ook het personeel van de H.T.M. van de aanhoudende koude te lijden gehad: onder de 2100 man personeel worden thans byna 250 zieken geteld." Maar Jurrien Beek was niet ziek, hij huurde een raam op het Noordeinde en schilderde dit. Te koop in Rotterdam bij het Venduhuis.

N.B. Een van onze meest oplettende en deskundige lezeressen wijst er op dat Jur Beek geen raam hoefde huren, dit was namelijk het uitzicht vanuit zijn woning.