woensdag 1 juli 2015

De tuinen van Capability Brown

In de achttiende eeuw werden de tuinen in Europa omgevormd van geometrische klassieke perkjes tot de landschapstuinen, die veel natuurlijker oogden.
De vader van de landschapsstijl was Capability Brown. Eigenlijk heette hij Lancelot; zijn bijnaam dankte hij aan het feit dat hij de onmogelijkste tuintjes wist om te bouwen. Deze tekening is van zijn hand. Op de achtergrond zien we Blenheim Palace. Te koop bij Bonhams, Londen.