maandag 7 september 2015

De veiling Castiglioni

November 1925: Dinsdagmiddag is bij Frederik Muller _ Co. te Amsterdam de veiling begonnen van de schilderijenverzameling van den Oostenrijkschen kunstmaecenas Camillo Castiglioni. De belangstelling uit binnen- en buitenland was buitengewoon groot. Dinsdagmiddag zijn 81 nummers geveild, meest doeken van Italiaansche, Vlaamsche en Hollandsche meesters. Een schilderij van Rembrandt van 1635 (portret van een Amsterdamsch burgemeester) werd door den Engelschen kunsthandelaar Duveen gekocht voor ƒ214.000. De totaal-opbrengst van den eersten dag bedroeg ongeveer ƒ1.144.300. Dit schreef de krant over misschien wel de beroemdste schilderijenveiling in Nederland ooit. Nicolaas van der Waay maakte er dit schilderij van dat binnenkort te Amsterdam wordt verkocht bij Christie's, in de veiling Made in Holland, waar van alles en nog wat wordt verkocht, zelfs een fiets.