vrijdag 4 december 2015

Zinnebeeldig zelfportret

Albert van Beest werd in 1820 in Rotterdam geboren en hij groeide op voor galg en rad.
Maar hij bezat artistiek talent en wist in de gunst te komen van Prins Hendrik (de zeevaarder, zoon van Willem II), die hem tot adelborst op een van zijn schepen aanstelde. Hij kon erg goed drinken, en af en toe kreeg hij aanvallen van razernij die het nodig maakte dat hij werd vastgebonden in het ruim. Hij raakte verzeild in Amerika waar hij in kringen van Quakers werd opgenomen en klaarblijkelijk wat tot rust kwam. Van deze merkwaardige schilder, wiens werk vaak wordt verward met dat van Heemskerk van Beest, is dit al even merkwaardige schilderij van een man die op de zee schiet. Het zal een zinnebeeldig zelfportret zijn, te koop bij het Zeeuws veilinghuis.