zaterdag 16 januari 2016

Delvaux bij Sotheby's

In 1936, het jaar dat Paul Delvaux dit monumentale werk schilderde, kregen hij en geestverwant René Magritte een overzichtstentoonstelling in Brussel.
En het jaar daarop werd Delvaux ook in Nederland geëxposeerd. De man van de Telegraaf, Cornelis Veth,  legt dan uit wat dat zijn, surrealistische schilderijen: "Zij kenmerken zich door de zonderlingste combinaties en coïncidenties, en tevens door het feit (zonder hetwelk het surrealisme dien naam niet verdient) dat zij op de aanwezigen niet den geringsten indruk maken." De techniek vond Veth maar middelmatig, en hij beschouwde de stroming als een modegril"Wel, nu de onderwerpen alsnog ongewoon zijn, kijkt men er ten minste naar. Hoelang nog?" Het werk Le Miroir is te koop bij Sotheby's.