dinsdag 26 januari 2016

Vergeestelijkte stilleventjes

De bekende paardenfokker Martien Liefhebber was een groot liefhebber van het werk van Jan Boom.
Hij ondersteunde de kunstenaar met talrijke aankopen en organiseerde enkele jaren terug te Blaricum een grote verkooptentoonstelling. Jan Boom maakte zeer terughoudende stillevens die door hun eenvoud van opvatting en tederheid van kleur en factuur een haast ijle indruk maken. Er zijn twee van zulke fijne schilderijtjes te koop bij De Eland te Diemen.