zondag 21 februari 2016

Allegorie van goed en slecht

Houbraken schreef in zijn beroemde schildersboek dat als je wilde leren etsen en graveren, je bij Romeyn de Hooghe moest zijn.
De Hooghe was een topgraficus in de zeventiende eeuw. Hij had meer dan dertig man aan het werk om de vele opdrachten te kunnen klaren. Maar hij had ook steeds moeilijkheden met het gezag, vanwege zijn ongenuanceerde politieke (anti-Franse) opvattingen en zijn libertijnse opvattingen over wat je wel en niet mocht afbeelden. Dit exemplaar is te koop bij Peter Kiefer in Pforzheim