dinsdag 9 februari 2016

Topgraveur

Rubens zag nauwlettend toe op de kopergravures die van zijn schilderijen gemaakt werden.
Als er een graveur in dienst kwam, dan werd hij min of meer door de meester zelf heropgevoed. Maar dat gold niet voor Schelte Adamsz uit Bolsward. Die kopergraveur was zo goed dat hij meteen aan de slag mocht. Hij wordt tot een van de beste reproductiegrafici van de zeventiende eeuw gerekend. Dit werk is naar een portret door Anthony van Dijck. Het stelt de graaf van Aremberg voor. De gravure is te koop bij Mehlis te Plauen.