zondag 20 maart 2016

Iconografische bijzonderheid

Dit is een heel bijzonder schilderij, vindt veilinghuis Hampel te München.
Er is blijkbaar geen ander voorbeeld bekend van een kruisiging waarbij Christus' kruis in een soort fontein staat. De fontein is omgeven met allerlei symboliek. Zo is de pelikaan die op de rand van de fontein zijn jongen te eten geeft een symbool van de naastenliefde, en zo voorts. Men vermoedt dat in de tijd dat Nicole Grassi dit maakte, eind zeventiende eeuw, er een theologische tekst geweest is waarop deze voorstelling is geïnspireerd.