zondag 24 april 2016

Benefietveiling te Blaricum

Op 21 mei houdt kunsthandel Studio 2000 in Rust Wat te Blaricum een speciale benefietveiling.
Het afgebeelde werk, van David Schulman is een van de tweehonderd nummers. De opbrengst komt ten goede aan de ateliers van de Dooyewaard Stichting. "Deze werd in 1981 opgericht teneinde Blaricum als dorp van kunstenaars te behouden," schrijft notaris Martijn Lecoultre, voorzitter. "De naamgever, de juist tevoren overleden Willem Dooyewaard, had zich steeds meer geërgerd aan het feit dat ook in Blaricum ateliers werden verbouwd tot zitkamers of zelfs werden gesloopt om plaats te maken voor villa’s, zoals in Laren gebeurd was. Op die manier bleef er weinig over van Blaricum als dorp van kunstenaars. Willem was samen met onder anderen Sal Slijper, de bekende Mondriaanverzamelaar, schilder Bart van der Leck en schrijver/dichter Victor van Vriesland, actief geweest in de vereniging Blaricums Belang. Het wel en wee van het dorp lag hem na aan het hart. Hij en zijn broer Jacob waren als de schilderende Gebroeders Dooijewaard bekend geworden. Jacob bleef
ongehuwd. Hij was de huisvriend van het kinderloze echtpaar Singer, grondleggers van het gelijknamige museum in Laren, en acteerde als hun particulier secretaris. Willem was avontuurlijker en schilderde vergezichten en danseressen in Bali, Japan, China, Mongolië en Noord-Afrika en schreef zijn naam Dooyewaard in plaats van Dooijewaard omdat de ‘ij’ in het buitenland nu eenmaal niet bekend is. Met de nalatenschap van Willem en Jacoba Dooyewaard kon de stichting twee ateliers in het oude dorp van Blaricum verwerven en beschikbaar stellen aan kunstenaars. De ateliers liggen aan het Franse Pad 42 en aan de Angerechtsweg 5a. In 2008 deed zich de kans voor een terrein te kopen waar zich nog drie oorspronkelijke ateliers bevonden. Schapendrift 75 en Eemnesserweg 30a en b. Die ateliers waren helaas in deplorabele toestand. Een project om ze te restaureren, te onderkelderen en zo weer geschikt te maken als woon-/werkateliers voor kunstenaars nam zeven jaar in beslag en had vele voeten in de aarde. En passant bleek dat Ferdinand Hart Nibbrig en Piet Mondriaan in die ateliers gewerkt hadden. Uiteindelijk werd het budget van ruim 4 miljoen bijna geheel gedekt door sponsoring. Een klein tekort resteert en het is buitengewoon verheugend dat op initiatief van de gerenommeerde kunsthandel Studio 2000 nu een veiling plaats vindt, waarvan een deel van de opbrengst bestemd zal zijn voor het behoud en de inrichting van de drie gerestaureerde ateliers, opdat daar spoedig weer kunstenaars aan het werk kunnen gaan. De Dooyewaard Stichting heeft nu een aantal kunstprijzen gesticht, waarbij de winnaar gratis kan wonen en werken in een van de ateliers, en werkt aan nog meer, waar nog sponsoren voor worden gezocht. Voor meer informatie: www.dooyewaardstichting.nl."