dinsdag 26 april 2016

Oude vrouw met kleinkind

Antoon van Welie was een zeer succesvol society-schilder, die het desondanks hard te verduren kreeg.
In 1920 werden hij en zijn 'persoonlijk secretaris' Bob Koelemy door een overijverige politiechef vervolgd, vanwege het grote Haagse zedenschandaal, waarbij verschillende bekende homoseksuelen werden beschuldigd van ontucht met jonge jongens. Er werd nergens bewijs voor gevonden, en de bui ging over. Toch schaadde dit wellicht de reputatie van de schilder, en bovendien was de levenswijze van beide partners zodanig luxueus dat het geld er doorheen vloog. Nadat in de oorlog Van Welie's huis en atelier werden gebombardeerd en zijn hele kunstverzameling in vlammen opging raakte hij geestelijk achterop en zijn werk kreeg een sentimenteel-religieuze inslag en verloor zijn vitaliteit. Dit werk, dat te koop is bij Dobiaschofski te Wenen, is uit 1904.