zondag 3 april 2016

Quirijn van Tiel

‘Tusschen deze vale manifestatie van 20e-eeuwsche aftakelingen, protserige rijkdom anderzijds, zie ze snellen in hun 8 cyl. Superwagens à f 6050,-; waarheen zoo vlug rijkaard? Voor f 500,- koopt U een kunstwerk van dezen tijd waarvoor Uw nageslacht U eeren zal!’
Dat stond te lezen in het manifest van de Rotterdamse groep R'33, bij hun oprichting in 1933. Een van deze links geöriënteerde kunstenaars was Quirijn van Tiel, die na de oorlog een meer romantische richting zou zoeken. Het afgebeelde werk (90 x 80 cm) stamt uit 1949 en is te koop bij het Venduhuis in de Kipstraat te Rotterdam.