dinsdag 21 juni 2016

Is het een grap, of om te huilen?

Een van onze vaklezers dacht dat het een grap was, het schilderij links dat als G.H. Breitner wordt verkocht bij Tajan in Parijs.
Zelf vonden we in Duitsland de rechts afgebeelde zich noemende Israels. Inmiddels verkocht voor een bedrag veel te hoog voor wat het is - en veel te laag als dit een Israels ware geweest. Dat men onze Hollandse impressionisten niet zo goed kent elders in Europa valt misschien te billijken, maar van gerenommeerde huizen zou men enig oog voor kwaliteit verwachten.