donderdag 6 oktober 2016

Is het Greet die hier ligt?

Van deze aquarel, gesigneerd Jan Sluijters wordt in de catalogus van het Rotterdams Venduhuis gezegd dat dit wellicht Greet van Cooten is, die hier zo vreemd ligt.
Greet was de echtgenote van Sluijters en is door hem vele malen vereeuwigd. Achterop het schilderij staan diverse etiketten en in de beschrijving staat een verwijzing naar een boek, waarin over Jan en Greet wordt gesproken, zonder dat het schilderij daarin is afgebeeld. Ook treffen we het werk niet in in Jacqueline de Raad's oeuvrecatalogus die te raadplegen is via de website van de RKD. Het veilinghuis lijkt hier de beschrijving aan de inbrenger te hebben overgelaten.