zondag 26 maart 2017

De vrouw van Ensor

Augusta Boogaerts was achttien toen ze James Ensor ontmoette. 
Ze werkte vaak in de souvenirwinkel van Ensor's moeder in Oostende. Ze reisde als gouvernante door Europa en haar verhouding met Ensor was dubbelzinnig en werd met tussenpozen geconsumeerd. Ensor was - met de mond althans - een notoire vrouwenhater, maar Augusta kon hem aan. Toch is dit wel een lief portret, uit circa 1930. Het is te koop bij Campo Vlaamse Kaai.