woensdag 8 maart 2017

Een gift aan Madame Bernheim

In 1993 werd de kapitale collectie van mevrouw Bernheim geveild in Antwerpen bij Campo Vlaamse Kaai.
Foujita, Ensor, Rijsselberghe, Magritte, Delvaux, alle grote Belgische namen waren vertegenwoordigd. Deze tekening van Leon Spilliaert, getiteld 'moederschap' komt ook uit deze collectie, want op de rugzijde staat: Don de madame Spilliaert à madame Bernheim. Te koop bij Horta te Brussel.