woensdag 21 juni 2017

Posters in Den Haag

Het Haagse Venduehuis heeft de hand gelegd op een interessante collectie naoorlogse kunst.
Daarin ook een flink aantal verzamelwaardige tentoonstellingsposters. Deze is van een Corbusier-overzichtexpositie in 1953 te Parijs.