vrijdag 9 maart 2018

Galerie Delta: Zekveld


In 1966 organiseerde Hans Sonnenberg in zijn Galerie Delta een tentoonstelling genaamd "Vier Wonderkinderen".
De kunstenaars Jacob Zekveld, Reinier Lucassen, Woody van Amen en Wim Gijzen stonden midden in de Pop Art. Maar ze waren ook door de flower power-beweging aangestoken, zoals blijkt uit dit werk van Jacob Zekveld, getiteld What a day for a daydream. Afgebeeld zijn John Sebastian en zijn Lovin' Spoonfull. Het liedje waarnaar de titel verwijst was in 1966 een grote zomerhit. Te koop bij het Venduehuis te Den Haag.