zondag 29 april 2018

A good night hug

Deze pastel is gemaakt door de Amerikaans-Franse kunstenares Mary Cassatt in 1880.
Het markeert het keerpunt in haar carrière; van toen af aan ging die, mede dank zij de steun van haar vriend Edgar Degas, opwaarts. De compositie met het nabije gezichtspunt was iets heel nieuws. Te koop bij Sotheby's Londen.