vrijdag 25 mei 2018

Top Mesdag


Een Mesdag zoals Mesdag het bedoelde.
Zo omschrijft de catalogus van het Venduehuis der Notarissen te Den Haag deze kapitale Mesdag (95 x 155 cm). Het werk is uit 1875. Dat was het jaar dat de term Haagse School voor eerst werd gebruikt. Volgens de RKD was dit schilderij in 1935 nog in de collectie van het Gemeentemuseum, wellicht als bruikleen.