vrijdag 22 juni 2018

Marguerite's debuut

"Gister trad hier voor de eersts maal op mejuffrouw M. Helfrich, een lieve verschijning. Zij werd reeds by haar optreden met applaus ontvangen. De groote meerderheid der solisten, [...] zijn onderhevig aan eene zekere emotie bij hun verschijnen voor een vreemd publiek. [...] Ik ben dan ook zeker, dat dit gister de reden was, waardoor mej. H., [...] soms tegen het kantje aan zong [...]."
Dat schreef de Haagsche Courant bij Helfrich's debuut in 1895. Ze zou meermalen door Jan Toorop worden vereeuwigd, zoals op deze ets, te koop bij De Zwaan.