zaterdag 3 december 2011

Bouwmeester is Shylock

C. von Dewall schilderde dit manspersoon, dat te koop is bij het Venduehuis te Den Haag.
In de catalogus staat: Man met puntbaard en profil, mogelijk een rabbi. Dat is onjuist, want hier is afgebeeld het omgekeerde van een rabbi: namelijk de Joodse woekeraar Shylock uit de Koopman van Veneti├ź van Shakespeare, in de befaamde vertolking van Louis Bouwmeeester. Bouwmeester speelde die rol meer dan 2000 maal, over een periode van 40 jaar, in meerdere landen en in meerdere talen, en vestigde een nieuwe standaard in het toneel.