zaterdag 16 juni 2012

Gezicht op Jaffa, Tetar van Elven

Binnenkort vindt in het Delftse museum Paul Tetar van Elven onder de regie van directeur Alexandra Oostwijk een tentoonstelling plaats die gewijd is aan kopieën.
De schilder en leraar Paul Tetar van Elven maakte namelijk talloze zeer goede kopieën naar oude meesters. Een van de voorvaderen in dit talentvolle schildersgeslacht was Pierre Henri, die de wereld, en vooral het Nabije Oosten bereisde. Van zijn hand dit fraaie gezicht op Jaffa (50 x 86 cm) dat te koop is bij Döbritz te Frankfurt.