vrijdag 15 juni 2012

Zilcken in Venetië

Philippe Zilcken behoorde tot de beste Nederlandse etsers van de negentiende eeuw.
Hij maakte veel reproductie-etsen, oriëntaalse schilderijen en trad ook op als promotor van de Franse kunst in Nederland. In het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) ligt een handschrift van Zilcken - aantekeningen van een Nederlands kunstenaar uit de negentiende eeuw - dat nog eens voor een breder publiek toegankelijk gemaakt zou moeten worden. Deze ets (16 x 24 cm) maakte Zilcken in Venetië. Hij is te koop bij Onder de Boompjes te Leiden. Zijn originele etsen zijn vrij zeldzaam en daardoor verzamelwaardig.