zondag 2 september 2012

Ype Wenning Rjucht en Sljucht

Rjucht en Sljucht is de Fryske krite foar De Haach en omkriten, oprjochte yn 1899. 
In het interbellum bloeiden er tal van buitenverenigingen van Friezen, overal ter lande. Bij het Haags-Friese Rjucht en Sljucht was de schilder Ype Wenning sterk betrokken. Dit werk (geen maten opgegeven) is echter niet te koop in Den Haag maar in IJlst, bij Ald Fryslân.