maandag 27 oktober 2014

Snoek in Rotterdam, haring in Den Haag

De Tachtiger G. W. Dijsselhof bracht vele uren door in Artis, waar hij de vissen in het aquarium nauwgezet bestudeerde en schetste.
Daarna maakte hij stemmige schilderijen, in een beperkt kleurenpalet. Bij zijn leven zijn die nooit in een tentoonstelling bijeen gebracht, want, ofschoon ze wel verkochten, ging men er van uit dat een zaal met alleen maar vissenschilderijen erg saai zou zijn. Maar na zijn dood kwam het er in 1925 toch van: in Artis. De zaal trok vele weken lang een aandachtig publiek. Dit werk, twee snoeken, komt te koop bij het Venduhuis in Rotterdam, maar ook het Venduehuis te Den Haag heeft een mooi exemplaar (haring).