dinsdag 17 mei 2016

Paula en Hendrik Kerstens

Fotograaf Hendrik Kerstens vestigde zijn reputatie met zijn dochter Paula, wier ontwikkeling hij in een fraaie serie foto's vastgelegde.
De serie oogstte internationale roem. Het afgebeelde voorbeeld (getiteld Yankee)  is te koop bij het Venduehuis te Den Haag. De Paulaserie is niet geheel onomstreden, zoals blijkt uit de discussie met de fotograaf en zijn dochter bij Pauw en Witteman die men hier nog eens kan terugkijken.